Videoaudition .. hur gör man?

Översikt
Du gör din videoaudition i vår studio, och sjunger till musik som du hör i monitorer. Du skall agera framför kameran och skapa en musikvideo, byggd på liveframträdande. Du kan använda en s.k. cover-låt (en låt som finns på¨marknaden) eller en egen låt. Det finns ofta färdig musik till cover-låtar och vi har bra kontakter för att köpa in sådana. Om du vill använda en egen låt, och har musiken redan inspelad, så kan vi använda denna. Om du vill spela själv eller tillsammans med någon annan så kan vi ordna detta, men du måste samordna detta med oss och få ett godkännande av oss. Vi kan också göra en proffsig musikbakgrund till din låt om du så vill men du måste avtala med oss även i detta fallet. Vi ger dig ett fast pris, kontakta oss så kan vi tala vidare om detta.

Musiken.
Vi kan använda färdiga musikbakgrunder som ex.vis midi, MP3 eller musikbakgrunder på CD-skiva. Dessa kostar, om vi måste köpa in dom, 150.- per låt, en högst överkomlig summa. Vi brukar anpassa dom i vår studio så att du får den tonart som passar dig och ibland, även förbättra vissa instrument eller ex.vis lägga på ett gitarrsolo.
Naturligtvis så kan vi producera all musik själva men detta kostar mera pengar. Att ex.vis producera en låt som du gjort själv och därför inte finns inspelad tidigare, så kostar detta ungefär 2500 – 3500 kr per låt, beroende på tidsåtgång, musikerersättning osv.

Videoinspelningen
När musiken är klar och placerad i vår studioutrustning, är det dags för dig att arbeta i vår videostudio. Du hör musiken i monitorer och du sjunger och framför din låt inför kameran.
Vi tar ofta flera tagningar men klipper aldrig i ljudfilen. Detta gör att materialet blir trovärdigt och framfört live. Vi har teknik som ex.vis green screen, där du filmas upp framför en grön bakgrund. Vi kan senare ersätta den gröna bakgrunden mot en stillbild eller en film. Det är alltså möjligt, att med den tekniken skapa en video där det ser ut som om du står på Webley Arena, medan du i själva verket arbetar i vår studio.

Personlig presentation
Vi har också infört ett filmat avsnitt där du presenterar dig själv direkt i kameran. Detta kan vi göra i studion eller i en annan miljö. Presentationen är ytterligare ett sätt visa din karisma.

En videoaudition ger en fantastisk möljighet att bli ”upptäckt” eftersom det skapar en bra helhetsbild av dig som blivande artist, du syns och hörs och kan visa din karisma

Viktigt för dig som vill vara med !!
Vi vill att ni så snart som möjligt skriver till oss om önskad låt som ni vill använda samt önskat inspelningstillfälle. Vi arbetar dagtid men kan också göra detta på kvällstid och ev. helger efter överenskommelse.
Har ni några frågor så kan ni naturligtvis ”maila” oss, men du är också välkommen att ringa oss på 070-615 34 77 eller 0501-122 60.